Çankırılı Abdülkadir Hamdî Efendi

Çankırı’daki Hoca Behşâyiş Mescidi’nin imâmı Ahmed Efendi’nin oğlu olarak orada doğdu. Babasından tahsîl-i ilim edip Şeyh Hamdullah tarzının güçlü hattatlarından Dizdârzâde Seyyid Abdullah Rıdâ’î Efendi‘den sülüs ve nesih meşkederek icâzet aldı. Babasının vefâtı üzerine peder-mânend usûlüyle kendisine intikal eden Hoca Behşâyiş Mescidi’nin imâmlığını yapmakta iken vefât etmiş olan Çankırılı Abdülkadir Hamdî Efendi orada defnedilmişse de, tarihi ma’lûm değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 8 nisan 2017

Reklamlar