Burusevî İbrahim Sükûtî Efendi

Burusevî İbrahim Sükûtî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Beldesinin ma’rûf hattatlarından olduğu anlaşılmaktaysa da, hocası ve âsârı hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 28 mayıs 2018