Bahâ’eddîn Ersin

Ulemâdan Şeyh Mustafa Efendi’nin oğlu olarak H. 1295/M. 1878’de Trabzon’un Of ilçesinde doğmuş olup tam ismi “Mehmed Bahâ’eddîn”dir. Küçük yaşta İstanbul’a giderek, Süleymâniye Cami ders-i âm hocalarından ve huzur dersi muhâtablarından olan ağabeyi Zeyne’l-abidîn Efendi’nin nezâretinde tahsiline devam etmiştir. Zeyrek Mektebi’nde Hâfız Şükrî Efendi’den hıfzını ikmâl ettikten sonra Bayezid Merkez Rüşdî Mektebi ve Dârü’l-mu’allimîn’in edebiyât kısmını bitiren Bahâ’eddîn Ersin, ağabeyinden de medrese derslerini okuyarak icâzet almıştır.

Rüşdî tahsîli esnâsında Bakkal Ârif Efendi’den sülüs, nesih ve reyhânî hatlarını meşkederek icâzet almış olan Bahâ’eddîn Ersin, daha sonra Kâmil Akdik’ten de kasîdeler yazmıştır. Hatt-ı ta’liki ise Mekteb-i Nüvvâb’ın ta’lik hocası Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi’den yazarak icâzet almıştır. Ayrıca Sâmî Efendi’den dîvânî, Mahmud Bey Matba’ası hattatı Hasan Tahsîn Hilmî Efendi’den de rık‘a öğrenmiştir. Zamanın nâmlı sîmâlarından olduğu tezhib san‘atındaki hocasının kim olduğu ise tespit edilememiştir.

Me’mûriyete Ma’arif Nezâreti, Mekâtib-i Rüşdiyye İdâresi’nde başlayan Bahâ’eddîn Ersin, daha sonra ilâveten Kadıköy Hamîdiye Rüşdiyesi’nin riyâziye ve Dârü’l-hayr’ın Türkçe mu’allimlikleri de uhdesine almıştır. 1907’de Mekâtib-i Rüşdiye Müfettişliği’ne, 1914’te Beylerbeyi, 1918’de Selîmiye’deki Re’fet Kadın ve 1919’da da İstanbul 13. İnas Nümûne Mektebi müdîriyetine ta’yin edilmiştir.

Bilâ-fâsıla 18 sene burada görev yaptıktan sonra 1937 senesinde yaş haddinden tekaüde sevkedilen Bahâ’eddîn Ersin, me’mûriyeti esnâsında ilmiyye pâyelerinden İzmir pâye-i mücerredini de elde etmişti. Bundan sonraki yaşamını hüsn-i hat ve tezhib çalışmalarına hasretmiş ve bir yandan da eslâfın yazılarını biriktirmeğe çalışmıştır. 1958 yılındaki vefâtından sonra Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 2 eylül 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s