Ayâşlı Hâfız İbrahim Şevkî Efendi

Ayâşlı Hâfız İbrahim Şevkî Efendi’nin hayatına dâ’ir herhangi bir ma’lûmât yoktur. Daha ziyâde mushâf-ı şerîf tahrîri ile meşgul olan ikinci sınıf mahâllî hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Vefât tarihi de hocasının kimliği gibi meçhûldür. Sülüsle yazdığı “Yâ Mahbûbe’l-â’rifîn” levhası dışında eserine de tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 29 mayıs 2018