Ârif Niyâzî Efendi

Kâtibzâde Abdullah Hilmî Efendi’den aklâm-ı sitte meşkederek, H. 1232/M. 1816 senesinde yazdığı hilye-i sa’adet ile icâzet almış olan Ârif Niyâzî Efendi, Edirne hattatlarındandır. Ancak terceme-i hâli hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

Alif Art, 19 Şubat 2012, s. 64.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018