Anbârîzâde Derviş Alî Efendi

Kendisinden önce yaşamış olan Büyük Derviş Alî Efendi’den tefrîk için hattâtîn meyanında “sânî” ve ismi ma’lûm olmayan babasına nisbetle “Anbârîzâde” lâkablarıyla anılmış olan Derviş Alî Efendi’nin evâ’il-i hâli hakkında, hıfzını ikmâl eylemiş olduğu ve medrese eğitimi aldığı dışında bir bilgi bulunmamaktadır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Sultanhamam’da, bugünkü Marpuççular Cami’nin yerinde bulunan ve Alaca Mescid olarak da yâd olunan Çelebioğlu Mescidi’nin mü’ezzinliğini der-uhde eyleyip nice zaman hizmetten sonra imâmete terfi ile H. 1127/M. 1715 senesindeki vefâtına değin görev yapmış olan Anbârîzâde Derviş Alî Efendi, Karacaahmet Mezarlığı’nda, Seyitahmet Deresi nâm mahâle defnedilmiştir. Sicill-i Osmânî mü’ellifinin vefâtı için H. 1126/M. 1714 senesini işâret etmiş olduğu Anbârîzâde Derviş Alî Efendi’nin Mevlevî Târikatı’nın müntesiblerinden ehl-i dîn bir zât olduğu menkûldür.

Aklâm-ı sitteyi henüz çocuk denilebilecek bir yaşta Ağakapılı İsmâ‘il Efendi’den öğrenerek icâzet almış olan Anbârîzâde Derviş Alî Efendi, bilahâre Hâfız Osman’a yakınlaşarak, nice zaman kendisinden istifâde ile nev-i şahsına münhasır hoş bir şîveye sahip olmuştur. Bilhassa nesihte kudretli bir hattat olduğuna, yazmış olduğu mesâhif-i şerîfe delildir. Bunun dışında bir hayli En‘âm-ı Şerîf ve Evrâd-ı Şerîfe kaleme almış olduğu nakledilmekteyse de, henüz herhangi bir nüshasına tesadüf edilememiştir.

Eserleri kadar şâkirdânı ile de Türk hat san‘atı tarihine damgasını vurmayı başarmış olan Anbârîzâde Derviş Alî Efendi’nin en ma’rûf öğrencileri dâmâdı Hüseyin Hablî ve “Eski Zühdî” lâkabıyla tanınan İsmâ‘il Zühdî Ağa’dır. Tesbit edilebilen diğer tilmizleri ise Mîr İsmâ‘il Efendi, Mestçizâde Seyyid Mehmed Efendi, Yahyâ Fahreddîn Efendi, Süleyman Efendi, Hâkî Mehmed Efendi, Tophânevî Mustafa Efendi, Âhenî Yusuf Efendi, İsmâ‘il Efendi ve Mehmed Efendi’dir.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 50; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 338; Hat ü Hattâtân, s. 127; Sicill-i Osmânî, III, s. 528; Merâkid-i Mu’tebere, s. 21; Meşhur Hattatlar, ss. 128, 130; Türk Hattatları, s. 123; Hat Sanatı Tarihi, s. 71; İstA, I, s. 190; Meşhur Adamlar, s. 126.

 

İsmail Orman, 5 ağustos 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s