Alî Râsim Efendi

Enderûn-ı Hümâyûn ve Dârü’l-ma‘ârif mekteblerinin hüsn-i hat mu‘allimi Fîrûzağalı Mehmed Rüşdî Efendi’nin oğlu olan Alî Râsim Efendi, sülüs ve nesihi babasından meşketmiş, yazıdaki mahâreti şâyi olunca da Enderûn-ı Hümâyûn Mektebi’nde babasına halife olduğu gibi, daha sonra Dârü’l-mu’allimât’ta hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr olmuştur. Babasının vefâtından sonra onun görevini de uhdesine almış, ayrıca bir aralık Dolmabahçe’deki nîsa mektebinin hocalığı da ona tevcîh edilmiştir.

H. 24 Zi’l-ka’de 1312/M. 19 Mayıs 1894 tarihinde vefât ederek Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilmiş olan Alî Râsim Efendi’nin mezartaşına mahkûk kitâbe şöyledir:

Mefâhir-i ehl-i hüner ya’ni hâce-zât kim

Terkidüb dâr-ı fenâyı eyledi azm-i beka

Gitdi elden öyle bir kâmil-vücûdun dâmeni

Etmesün hattat-ı âleme yok yere edâ

Misli gelmez bir dahi bin yıl felek devreylese

Hüsn-i hattı bî-bedel her kıt‘ası ruh-aşinâ

Çekdi el dünyâ vü mafihâdan ol zât-ı şerîf

Oldu tarih-i memâtı bu iki mısra’da

Merkadin Firdevs-i a’lâ eyleye Mevlâ senin

Hem-enîsin mahşerde Muhammed Mustafa

Enderûn-ı Hümâyûn yazı hocası mevâlî-i kirâmdan

<

p style=”text-align:center;”>Alî Râsim Efendi’nin rûh-ı şerîfine el-Fâtihâ.

Her ne kadar numûnesine tesâdüf edilmemişse de, hatt-ı celîde de mâhir bir hattat olduğu söylenen Alî Râsim Efendi’nin Topkapı Sarayı Müzesi’nde H. 1291/M. 1874 ve özel koleksiyonda H. 1293/M. 1876 tarihli hilye-i sa‘adetleri bulunmaktadır. Mir‘ât-ı Hattâtîn mü‘ellifi Süleyman Efendi ise H. 1276/M. 1859-1860 tarihli mushâf-ı şerîfini gördüğünü nakletmektedir.

Ömrü boyunca hüsn-i hat ta’limi ile meşgul olmuş olan Alî Râsim Efendi’nin yüzlerce tilmizi olduğu menkûl ise de, oğlu Ahmed Râkım Boren, Trabzonlu Mehmed Vasfî Efendi, Mehmed Hulûsî Efendi ve Seyyid Sâlih Vehbî Efendi hâricindekilerin esâmîsi tesbit edilememiştir. Babasının tilmizlerinden olan ebû-Bekir Râşid Efendi’ye de bir müddet meşk vermiş olduğu bilinmektedir.

 

Alî Râsim Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 93; Merakid-i Mu’tebere, s. 47; Alif Art Müzayede, 6 Mart 2011, ss. 50-51; BOA, İ..DH..122/6225; BOA, İ..MVL. 299/12152; BOA, A.}MKT.NZD. 210/28.

 

İsmail Orman, 14 eylül 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s