Alî Kemâlî Efendi

Hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattatlardan olan Alî Kemâlî Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır. Özel koleksiyonda H. 1212/M. 1797 tarihli hilye-i sa’adeti ile H. 1213/M. 1798 tarihli celî sülüs levhası görülmüş olan hattatın Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1211/M. 1796 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı, Zeytinoğlu İlçe Halk Kütübhânesi’nde de H. 1239/M. 1823-1824 tarihli Kur‘ân-ı Kerîm’i(5) bulunmaktadır. Ne yazıkki, ketebelerinde kendisine ve hocasına dâ’ir bir bilgi vermemiştir.

 

 

Kaynakça

Portakal Sanat ve Kültür Evi, 4 Aralık 2011, s. 236.

 

 

İsmail Orman, 5 aralık 2017