Alâ’iyeli Abdullah Efendi

Alâ’iye(bugünkü Alanya)’da doğmuş olan Abdullah Efendi, ilk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a giderek medreseye girmiştir. Bu esnâda hüsn-i hatta heves ederek Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den sülüs ve nesih meşkederek icâzet almış olan Alâ’iyeli Abdullah Efendi‘nin günümüze ulaşan sülüs ve nesih kıt’asından, hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattatlardan olduğu anlaşılmaktadır. Ancak dönemin hattat tezkirelerinde ismi mukayyed olmadığı gibi, hayatı hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

İsmail Orman, 10 nisan 2017

Reklamlar