Ahmed Hamdî Efendi

İstanbullu olan Ahmed Hamdî Efendi, aklâm-ı sitteyi Kütahyalı Hüseyin Fevzî Efendi’den meşkederek H. 1275/M. 1858-1859 senesinde yazdığı hilye-i sa’adet ile İbrahim Cûdî Efendi’nin şahâdetinde icâzet almıştır. İcâzet-nâmesi hâlen Edirne Müzesi’nde bulunmaktadır.

Eğitimini tamamladıktan sonra Erkân-ı Harbiyye-i Umûmiyye Dâ’iresi’nin hulefâlarından olan Ahmed Hamdî Efendi, hüsn-i hatta ibrâz ettiği kudrete istinâden tedrîcen hattatlığa terfi etmişti. H. 1311/M. 1893-1894 senesinde, henüz elli yaşına dahi erişmemiş iken vefât etmiştir. Medfeni ma’lûm değildir.

 

 

 

İsmail Orman, 22 nisan 2018