Âdemzâde Seyyid Ahmed Efendi

Edirneli olan Âdemzâde Seyyid Ahmed Efendi, Yesârî Mustafa Efendi’nin şâkirdânındandır. Tarihsiz kıt‘ası görülmüş olan hattatın terceme-i hâline dâ’ir herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 11 nisan 2018