Âdemzâde Mehmed Zihnî Efendi

Âdemzâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Âdemzâde Mehmed Zihnî Efendi‘nin, küçük yaşta hıfzını ikmâl ederek zamanının nâmlı hâfızları arasına girdiği bilinmekteyse de, hayatı hakkında başka bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Sülüs ve nesihi Kebecizâde Mehmed Vasfî Efendi’den meşkederek, hocasının icâzet verdiği ilk tilmizi olma şerefine nâ’il olan hattatın Ankara’daki Millî Kütüphâne’de H. 1203/M. 1789 tarihli Şifâ-i Şerîf’i vardır.

 

 

 

İsmail Orman, 17 nisan 2017