Âdem Efendi

İstanbullu olduğu bilinen Âdem Efendi‘nin nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Sıbyân mektebi sıralarında iken Yedikuleli Seyyid Abdullah Efendi’den aklâm-i sitte meşkederek icâzet almıştır. Egitimini tamamladiktan sonra Ru’ûs Kalemi hulefâlarından olmuş, bir müddet hizmetten sonra ayrılarak bazı vüzerâ ve ricâle dîvân efendiliği hizmetinde bulunmuştur.

Şi’ir ve musıkîde de marifet sâhibi olduğu nakledilen Âdem Efendi‘nin ölüm tarihi ve medfeni hakkında bir bilgiye ulaşılamadığı gibi, eserine de tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 1 mayıs 2017

Reklamlar