Abdullah Niyâzî Efendi

Alî Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Abdullah Niyâzî Efendi, eğitimini esnâsında teberdârân-ı hassadan Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiştir. Genç yaşta olduğu halde Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlarından olmuş ve burada da resmî kitâbette kullanılan yazıları öğrenmiştir. Kalemde senelerce hizmetten sonra hâcegân rütbesiyle beylikçi kisedârı ve nihâyet H. 1280/M. 1863 senesinde de beylikçi oldu. Bir müddet sonra ilâve olarak Ahkâm-ı Adliyye azâlığı da uhdesine verildi.

Azilden sonra bir müddet boşta kalan Abdullah Niyâzî Efendi, birkaç sene Adile Sultan’ın kethüdâlığını yaptıktan sonra H. 1288/M. 1871’de yeniden beylikçi olmuştur. Bu görevde iken H. 1291/M. 1874 senesinde rütbesi bâlâya yükseltilmişse de, Sultân Abdülaziz’in hal’i eyyâmında teka’üde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken H. 1302/M. 1885 senesinde vefât ederek Süleymaniye Cami hazîresine defnedilmiştir.

Doğru bildiğini söylemekten sakınmayan, cömert bir zât olarak tanınmış olan Abdullah Niyâzî Efendi‘nin Ankara’daki Millî Kütüphâne’de bulunan H. 1262/M. 1846 tarihli mushâf-ı şerîfi, evâ’il-i hâlinde müstensihlikle meşgul olduğuna işaret etmektedir. Ancak daha sonraları yazıya devam etmemiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 13 nisan 2017

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s