Abdullah Niyâzî Efendi

Alî Efendi adlı bir zâtın oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Abdullah Niyâzî Efendi, eğitimini esnâsında teberdârân-ı hassadan Hâfız Hüseyin Vehbî Efendi’den sülüs ve nesih meşketmiştir. Genç yaşta olduğu halde Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlarından olmuş ve burada da resmî kitâbette kullanılan yazıları öğrenmiştir. Kalemde senelerce hizmetten sonra hâcegân rütbesiyle beylikçi kisedârı ve nihâyet H. 1280/M. 1863 senesinde de beylikçi oldu. Bir müddet sonra ilâve olarak Ahkâm-ı Adliyye azâlığı da uhdesine verildi.

Azilden sonra bir müddet boşta kalan Abdullah Niyâzî Efendi, birkaç sene Adile Sultan’ın kethüdâlığını yaptıktan sonra H. 1288/M. 1871’de yeniden beylikçi olmuştur. Bu görevde iken H. 1291/M. 1874 senesinde rütbesi bâlâya yükseltilmişse de, Sultân Abdülaziz’in hal’i eyyâmında teka’üde sevkedilmiştir. Bu hâl üzere iken H. 1302/M. 1885 senesinde vefât ederek Süleymaniye Cami hazîresine defnedilmiştir.

Doğru bildiğini söylemekten sakınmayan, cömert bir zât olarak tanınmış olan Abdullah Niyâzî Efendi‘nin Ankara’daki Millî Kütüphâne’de bulunan H. 1262/M. 1846 tarihli mushâf-ı şerîfi, evâ’il-i hâlinde müstensihlikle meşgul olduğuna işaret etmektedir. Ancak daha sonraları yazıya devam etmemiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 13 nisan 2017

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s