Abdülkadir Kadrî Efendi

Hamdî Efendi’nin oğlu olan Abdülkadir Kadrî Efendi H. 1292/M. 1875 senesinde Rusçuk’da doğmuş, tarihlere “93 Harbi” olarak geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi’nde beldeleri işgâle uğrayınca, dört yaşında olduğu hâlde babası ile birlikte İstanbul’a hicretle, Üsküdar’da Kızlarağası Mahâllesi’ne yerleşmiştir. O mahalledeki Karakadı İbtidâ’î Mektebi’nde okuyup zamanın nâmlı hâfızlarından, olan Kaymak Mustafa Paşa Cami imâmı Nazîf Efendi’den Kur‘ân-ı Kerîm’i hıfzettikten sonra, yine ondan aşere ve takrîb dersleri almağa başladı.

İcâzetini aldıktan sonra me’zûn olduğu mektebe hoca olan Abdülkadir Kadrî Efendi, ilâve olarak Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nin hüsn-i mu‘allimliğine ta’yin edildi(1910’lu yıllar). Bu esnâda Konyalı Hoca Vehbî Efendi’den medresede okutulması mut‘ad olan dersleri tahsîl etmiş, ondan da mücâz olduktan sonra Kadıköy’deki Osmân Ağa Cami’nin imâmet ve hitâbet hizmetine ta’yin olunmuş ve son zamanlarında meflûc düşene kadar hizmete devam etmiştir. H. 23 Ramazân 1361/M. 4 Ekim 1942 tarihinde vefât etmiş ve Üsküdar’da, Harmanlık nâm mahâlde Mütercim Âsım Efendi’nin civârına defnedilmiştir.

İbnülemin’in müttekî ve hâlim bir zât olarak andığı Abdülkadir Kadrî Efendi, hüsn-i hatta Üsküdar’daki Ravzâ-i Terâkkî Mektebi’nin hüsn-i hat mu‘allimi Hasan Tal‘at Bey’den rık‘a ve dîvânî meşkederek başlamıştır. İstidâdını gördüğünden hocası tarafından Nûr-ı Osmâniye’deki meşkhâneye gönderilmiş ve burada da Bakkal Ârif Efendi’den sülüs ve nesih dersleri alarak, H. 1324/M. 1906 senesinde icâzet almıştır.

Bakkal Ârif Efendi gibi bir üstâd-ı mâhirden mücâz olmasına rağmen sülüs ve nesihte vasatı aşamamış olan Abdülkadir Kadrî Efendi, daha ziyâde ta’lik, kûfî, rık‘a gibi yazı türlerine yönelmiştir. Nitekim neşretmiş olduğumuz örnekler, hutût-ı mütenevvi‘âya vâkıf hattatlardan olduğuna delâlet etmektedir. 

 

Abdülkadir Kadrî Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 224; Hat Sanatı Tarihi, s. 182; İstA, VIII, s. 6.

 

İsmail Orman, 12 eylül 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s