Abdülhamîd Ünsî Efendi

İstanbullu hattatlardan olan Abdülhamîd Ünsî Efendi’nin hayatı hakkında herhangi bir bilgi yoktur. Meşhur hattat Şevkî Efendi’nin şâkirdânından olup hocasının izinden gittiği nesih hattı ile yazmış olduğu H. 1277/M. 1860-1861 tarihli du’a mecmu’ası, daha ziyâde müstensihlikle meşgul olan erbâb-ı hattan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

İsmail Orman, 1 nisan 2017

Reklamlar