Galatalı Nâ’ilî

İbrahim Zarifî namında bir gemicinin oğlu olan Ahmed Nâ’ilî Efendi, Türk hat san‘atında daha ziyâde yazmış olduğu mesâhif-i şerîfe ile meşhur olup bunlardan bazısına düştüğü “es-sâkin fî Galata” ketebesine istinâden Türk hattatları meyânında “Galatalı Nâ’ilî” nâmı ile ma’rûftur. Nitekim Habîb Efendi’nin Hat ü Hattâtân’da “Mevlâna Ahmed” başlığı altında “Galatavî’dir. Ba’zen Galatavî ve ba’zen Eyyubî ketebe eder. Kasımpaşalı ketebe eylediği âsârı dahi müşâhede olunmuşdur.” bilgisini vermektedir.

Yine aynı kaynağa göre, hüsn-i hattı babası ile beraber Mustafa Kütâhî’den meşkederek hoş-nüvisândan olduğu anlaşılan Galatalı Nâ’ilî, eğitimini ikmâl eyledikten sonra Galata’daki Taş Mekteb’e hüsn-i hat mu’allimi olup senelerce ifây-ı hizmette bulunmuştur. Mesâ’isinden arta kalan zamanında da Kur’an-ı Kerîm ve Şifâ-i Şerîf tahrîri ile meşgul olup nice nüshâ-i mübâreke istinsâhına muvâffak olmuştur.

ismail orman-hattatlar sofası
Galatalı Na’ili’nin Bir Mushafından Ser-levha Sayfaları

Eski tabirle seri’ü’l-kalem ve – yazdığı nüsâha sıra numarası vermesi nedeniyle –bedi’ü’l-rakam bir hattat” olan Galatalı Nâ’ilî’nin H. 1225/M. 1810 senesinde yazdığı 110. nüshâ-i mübârekeyi İbnülemin müşâhede etmiştir. Öte yandan bu eserin ketebesine “el-Hac Ahmed es-sâkin fî Eyyube’l-Ensârî” ibaresini düşmüş olması, bu tarihten evvel Hac farizâsını ifâ ettiği gibi, mesken ve belki de iş değişikliği yapmış olduğuna işaret etmektedir.

ismail orman-hattatlar sofası
Galatalı Na’ili’nin Bir Mushafından Ketebe Sayfası

Yine İbnülemin’in hikâyelerini naklettiği 99, 100, 101 ve 120 numara ile mürâkkam nüshâları Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan Galatalı Nâ’ilî’nin, diğer müze ve özel koleksiyonlarda da çok sayıda mushâf-ı şerîfine tesâdüf edilmektedir. Nitekim Şevket Rado da H. 1222/M. 1807 tarihli 113. mushâfını gördüğünü söylemektedir. Tesbit olunan son eseri, H. 1226/M. 1811 yılında yazdığı 121 numara ile mürâkkam nüshâ-i nefîse olup Ekrem Hâkkı Ayverdi Koleksiyonu’nda bulunmaktadır.

ismail orman-hattatlar sofası
Galatalı Na’ili’nin Bir Dela’ilü’l-hayrat’ından Ser-levha Sayfaları

Muhtemelen bundan sonra başka eserler de vücûda getirmiş olan Galatalı Nâ’ilî, H. 1229/M. 1814 senesinde vefât edip Haliç, Defterdâr’da Yâ-vedûd Kabristanı’nda, muhtelen kendisinden mücâz bir hattat olan ve H. 1227/M. 1812 senesinde vefât eden oğlu Hâfız İbrahim Efendi’nin yanına defnedilmiştir. Ancak bugün ne onun, ne de oğlunun mezartaşı mevcuttur.

Yüzyirmiden fazla Kur’an-ı Kerîm yazma şerefine nâ’il olan Galatalı Nâ’ilî’ye hasretmiş olduğumuz yazımıza, İbnülemin’in sözleriyle nihâyet vermek münâsip olacaktır: Ne büyük sa’adetdir ki, kendine böyle mu’azzâm bir zuhr-ı âhiret hazırlamışdır. Rûz-ı mahşerde her bir nüshâ-i mübârekenin şefa’âtine mazhâr olacağı şüphesizdir. Ruhullah-i Ruha!..

 

 

İsmail Orman

2 mayıs 2016

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, ss. 322-323; Türk Hattatları, s. 187; Hat Sanatı Tarihi, s. 78; Hat ü Hattâtân, s. 163; İstA, I, s. 128; Bali Müzayede, 27 Nisan 2013.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s