Abdurrahman Necâtî Efendi

Türk hat san‘atının iştihâr etmemiş hattatlarından olan Abdurrahmân Necâtî Efendi İsmâ‘il Efendi nâmında bir zâtın oğlu olup Afyon Karahisarı’nda doğmuştur. Eğitimini memleketinde ikmâl eyledikten sonra, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da hüsn-i hatta alâka duyarak Hüseyin Hablî’den sülüs ve nesih meşkettiği bilinmektedir.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra müderrislik elde edemediği için, bir şekerci dükkânı açıp ticâretle meşgûl olduğu, mesâ’îsinden arta kalan zamanda da ibkay-ı âsâra himmet eylediği menkûl olan Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin bu hâl üzere iken vefât ettiği anlaşılmakta ise de tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

Abdurrahman Necati Efendi'nin Bir Evrad-ı Şerif'inden Ser-levha Sayfaları
Abdurrahman Necati Efendi’nin Bir Evrad-ı Şerif’inden Ser-levha Sayfaları

Neşredilen H. 1221/M. 1806 tarihli Dela’ilü’l-hayrat’ı ile tarihsiz Mevlevî Evrâd-ı Şerîfi’inden, – ki hüsn-i hattına şahâdet eder – bu senelere eriştiği anlaşılan hattatın, özel koleksiyonda da tarihsiz bir En‘am-ı Şerîf’i görülmüştür. Konya’daki Koyunoğlu Kütüphânesi’nde Rızâyî’nin Manzûm İlm-i Hâl adlı eserinin yanı sıra rık‘a ile istinsâh ettiği Terceme-i Kasîdetü’n-nûniyye adlı kitabı daha vardır.

Aynı Eserden Sayfalar
Aynı Eserden Sayfalar

Öte yandan Afyon’daki Gedik Ahmed Paşa Kütüphânesi’nde bulunan bir mecmu’ada yer alan Musa Behlevânî’nin Risâletü’l-kıyâsiyye ile bu eserin şerhi olan Erzurumlu Mehmed Efendi’nin Şerhü’r-risâletü’l-kıyâsiyye adlı risâleleri, rık‘anın yanında ta’likte de mahâretinin olduğunu göstermektedir.

Abdurrahman Necati Efendi'nin Bir Dela'ilü'l-hayrat'ından Ser-levha Sayfaları-Hattatlar Sofası
Abdurrahman Necati Efendi’nin Bir Dela’ilü’l-hayrat’ından Ser-levha Sayfaları

Tahkîk olunan âsârından hüsn-i hattın dekayıkına vâkıf hattâtînden olduğu anlaşılan Abdurrahmân Necâtî Efendi’nin, daha ziyâde kitap istinsâhı ile meşgul olarak nice âsâr-ı nefîse vücûda getirmiş olmasına istinâden, terceme-i hâlini Türk hattatları meyânında zikrederek ziyâ’dan kurtarmayı münâsip gördük.

 

 

İsmail Orman

27 nisan 2016

 

 

Kaynakca

Kebecizâde; TYTK, III, ss. 41, 46; Nişantaşı Müzayede, 22 Şubat 2009, s. 178.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s