Hattın “Fudâlâsı” Alî Mısrî

Mısır’dan hicretle İstanbul’da meskun olduğundan Türk hat san‘atında “Alî Mısrî” nâmı ile yâd olunan Seyyid Alî Efendi’nin nesebi ve İstanbul’a ne zaman hicret eylediği ma’lûm değildir. Medrese eğitimini itmâm eyledikten sonra müderrisin zümresine iltihâkla, nice zaman Fâtih Cami’nde hadîs-i şerîf tedrîsi ile meşgûl olmuştur.

ismail orman-hattatlar-sofası
Ali Mısri’nin Celi Sülüs ve Nesih “Maşaallah ila Kuvvete illa-Billah” Levhası

Bu hâl üzere iken H. 15 Ramazân 1243/M. 1 Nisan 1828 tarihinde vefât etmiş olan Alî Mısrî, Zeyrek’te Atpazarı Caddesi’ni Çırçır Caddesi’ne bağlayan kavşağın sağ kolundaki kabristanda medfûn olup mezartaşında şu kitâbe mahkuktur:

Hüve’l-bâkî

Âlemü’l-ulemâi’l-muhâkkîkin ve reisü’l-hattâtîn merhûm ve mağfûrünleh es-Seyyid eş-Şeyh Aliyyü’l-mısrîyü’l-kemâlî aleyhi’l-rahmeti’l-bârî hazretlerinin rûhiyçün el-Fâtihâ. Fî 15 (Ramaza)N 1243.

ismail orman-hattatlar-sofası
Ali Mısri’nin Celi Sülüs ve Nesih “El-kadirü Galibun” Levhası
ismail orman-hattatlar-sofası
Ali Mısri’nin Celi Sülüsle Yazdığı Zeliha Hanım’ın Mezartaşı

İbnülemin’in “hattâtînin fudâlâsından” olduğunu naklettiği Alî Mısrî’nin, mezartaşındaki ifâdelere nazarân meşâyihten olup “reisü’l-hattâtîn” ünvânına hâ’iz olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Hafız Osman yolundan ibraz-ı maharet eden hattatın müze ve özel koleksiyonlarda bulunan müte’addid elvâh ve kıta’atı, bu ünvâna bî-hakkın lâyık olduğuna delâlet etmektedir.

Sülüs ve nesihi Türk hattatları meyânında “Deli” nâmı ile anılan Osman Afîf Efendi’nin dâmadı Osmân Efendi’den meşkederek icâzeti ile şeref-yâb olan Alî Mısrî’nin, nüshâ-i mübâreke istinsâhı ile meşgul olduğuna işaret eden H. 1214/M. 1799 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı ise Emel Esin Kütüphânesi’ndedir. 

Bu misillü nice âsâra ketebe düştükten gayrı hayli hattat yetiştirdiği menkûl olan Alî Mısrî’nin tilmizleri arasında Mahmud Efendi, Mehmed Râ’if Efendi, Reyhânzâde Alî Turâbî Efendi, Mehmed Şükrî Efendi, Mehmed Murâd Efendi ve Hasan Râşid Efendi’nin isimlerini zikredebiliriz.

 

İsmail Orman

28 nisan 2016

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 41; Türk Hattatları, s. 199; Kebecizâde; Hat ü Hattâtân, s. 166; İstA, V, s. 525; EEKYK, s. 113.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s