Merdüm-giriz Bir Hattat: Re’fet Efendi

Son devir Osmanlı hat sanatının ma’rûf simâlarında biri olan Re’fet Efendi’nin asıl ismi Ahmed’dir. Harbiyye Nezâreti mümeyyizlerinden Cemîl Bey’in oğlu olarak H. 1290/M. 1873 yılında İstanbul’da doğmuş, ibtidâ’î tahsilden sonra Menşe-i Küttâb-ı Askerî’ye devam edip mezun olduktan sonra babası gibi Bâb-ı Seraskerî ketebesine duhûl eylemiş, senelerce hüsn-i hizmette bulunup kalemin mümeyyizliğine terfi’ ettikten sonra yaş haddinden teka’üde sevkedilmiştir.

ismail orman-hattatlar-sofası
Hattat Re’fet Efendi (Son Hattatlar’dan)

Resmî mesa’îsi esnâsında mekteblerde yazı mu’allimliği de yapmış olan Re’fet Efendi, harf inkılâbından sonra bunlara devam etme şansı kalmayınca, deyim yerindeyse yazıya küsmüş ve Haseki’de Bostanhamamı civârında geniş bahçeli bir hâne satın alarak meyve ve sebze yetiştirmekle meşgûl olmağa başlamıştı. Bu hâl üzere iken prostattan muzdarib olup şifâ için Cerrâhpaşa Hastehânesi’nde ameliyâta alınan Re’fet Efendi, ne yazıkki H. 12 Muhârrem 1369/M. 4 Kasım 1949’da hastahânede vefât etmiştir.

Merkez Efendi Kabristanı’nda babasının lahdine defnedilen Re’fet Efendi’nin asâbının bir hayli zayıf olduğu, bir saatinin diğerine uymadığı menkuldür. Mahcub ve çekingen olduğundan insan içine karışmaktan imtinâ ederdi. Nitekim evâhir-i hâlinde tümüyle mücerred bir hayat sürmüş idi.

ismail orman-hattatlar sofası
Re’fet Efendi’nin Celi Sülüs “Aman Fahr-ı Alem” Levhası

Sülüs, nesih ve reyhânî aklâmını gençlik yıllarında Bakkal Ârif Efendi’den, sülüs celîsini de Sâmî Efendi’den meşkederek, her ikisinin de icâzetine nâ’il olan Re’fet Efendi’nin Bakkal Ârif Efendi’den icâzet almak için yazdığı hilye-i şerifi hâlen Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ndedir. Ayrıca hatt-ı ta’like de vukufu olmakla beraber, diğer aklâmda ibrâz eylediği kudretin bir hayli uzağındadır.

ismail orman-hattatlar sofası
Re’fet Efendi’nin Sülüs ve Nesih Hadis Kıt’ası

Bilhassa celî sülüste mâhir bir hattat olan Re’fet Efendi’nin Davud Paşa, Hekimoğlu Alî Paşa, Koca Mustafa Paşa, İbrahim Paşa, Haseki, Hacı Hamza, Hacı Evhâdeddîn camileri ile müze ve koleksiyonlarda bir hayli elvâhı mevcuttur. Ayrıca Atik Alî Paşa ve Şişli camileri ile Bursa’daki Ulu Cami’de de sülüs ve nesih levhâları vardır. Ayrıca sülüs ve nesihle müte’addid murakka’ yazmış olup bazıları Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’ne teberru’ edilmiştir.

ismail orman-hattatlar sofası
Re’fet Efendi’nin Sülüs ve Nesih ile Muharrer Aşere-i Mu’cizat Levhası

Hatt-ı nesihteki kudretine delâlet eden altı mushâf-ı şerîf yazmış olduğu menkul ise de, nüshasına henüz tesadüf edilememiştir. Kişilik yapısı ve yaşam tarzı nedeniyle fazla öğrenci kabul etmemiş olan Re’fet Efendi’nin bilinen tilmizleri Mehmed Şevket Pektaş ve Nurullah Pertev Pertevoğlu’dur.

 

 

İsmail Orman

14 nisan 2016

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 297; Türk Hattatları, s. 264.


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s